torsdag 12 mars 2009

I stället för flakmoppeEftersom Barbro och jag på "äldre" dagar har märkt att vi har ett transportbehov som med svårighet löses med en bil så har ovanstående nyvärv gjorts. Detta trots att vi har klarat oss med en bil under de 35 år vi bott på Sjuhalla, med två km till affär, med två barn som har skjutsats till aktiviteter samtidigt som vi har haft 25 km till våra fritidsintressen, vi har haft arbeten på olika platser och olika tider.

Det är förmodligen så att vi har blivit bekvämare och att det inte bara är mina och Barbros transportbehov som har varit styrande.

Inga kommentarer: