onsdag 20 februari 2008

Ledare Kustposten (KA 2 kamratförenings tidning) nr 1 2008

Upp- och nervända vädervärlden, här i det sydöstra hörnet av Sverige har vi en grön vinter. I skrivande stund i mitten av februari har vi i och för sig en liten köldknäpp med 3 till 4 grader kallt om nätterna men redan i övermorgon lovar metrologerna 6 till 7 plusgrader igen. De första blåsipporna fanns i trädgården redan den 9 februari, är det rekord? Det har funnits gröna vintrar förr.

Upp- och nervända kustartillerivärlden förlåt amfibievärlden, ja man kan nästan tro det när amfibieförband står beredda för att åka ut på en internationell insats i Tchad, långt från havet och i ökenklimat. Är det månne ett sätt att anpassa sig för hotande framtida klimatförändringar? Nej, det visar väl än en gång att amfibieförband kan anpassa sig till uppgiften. Det har hänt förr, fast då var det anpassning till helt andra klimatförhållande men ändock långt ifrån havet. Under andra världskriget i bistert vinterklimat grupperade ett rörligt 15,2 cm kustartilleriförband i närheten av Storlien i Jämtland.

I vår värld, kamratföreningsvärlden är det inte upp och ner utan som vanligt. Vi har traditionsenligt avverkat vårt 72:a årsmöte, denna gång på Sjöofficersmässen. Marinbaschefen, överste Ola Truedsson gästade oss och vi fick en mycket uppskattad uppdatering om läget i Försvarsmakten. Jo, lite upp och ner är det nog ändå och det med glädje för oss KA 2:are. För närvarande, förutom att vi har en Marinbaschef som är grundutbildad vid KA 2 är Per Jenvald nyutnämnd chef för marinbasbataljonen, Mats Lindberg nyutnämnd ställföreträdande chef för Amfibieregementet och Roger Nilsson nyutnämnd chef för Amfibiebataljonen vid nämnda regemente. Chefsutvecklingsklimatet var nog inte så dåligt ändå vid vårt kära regemente.

Vårens kamratföreningsaktiviteter är i antågande. I april genomförs en Berlinresa under Kjell Silverbarks ledning och i maj går vårutflykten till Beredskapsmuseet i Helsingborg. Men vi träffas också i klubblokalen på Skönstavik den andra tisdagen i varje månad mellan 14:00 och 16:00. Vi har också påbörjat planeringen av den årliga kamratföreningsträffen som i år kommer att äga rum i Karlskrona. Preliminärt datum för träffen är för närvarande sista helgen i augusti, efter att olympiaden i Peking har avslutats.

Inga kommentarer: